Heuveltje om de zwemvogels droog te zetten (11) letters, Het juiste antwoord is “Ganzendonck”

Heuveltje om de zwemvogels droog te zetten (11)
Heuveltje om de zwemvogels droog te zetten (11)

Ganzendonck

“Ganzendonck” is een woord dat historisch en geografisch verband houdt met de Nederlandse taal en cultuur. Hier volgt een gedetailleerde uitleg en achtergrondinformatie over de term en de context waarin deze gebruikt wordt:

Betekenis en Etymologie:

 • Ganzendonck: Dit samengestelde woord bestaat uit twee delen:
  • Ganzen: Verwijzend naar de watervogels, die bekend staan om hun vermogen om zowel op het water als op het land te leven.
  • Donk: Een oud-Nederlands woord dat verwijst naar een verhoogd stuk land, vaak een zandige heuvel. Het komt van het Germaanse “dunk,” wat hoog of droog betekent.

Historische Context:

 • Donken: In Nederland en Vlaanderen zijn donken natuurlijke zandige heuvels die ontstonden in de ijstijd. Ze waren vaak de hoogste punten in een anders drassig landschap en daardoor ideale plekken voor bewoning en landbouw.
 • Gebruik voor Vogels: Donken waren ook geschikte locaties om vogels zoals ganzen te houden. Deze verhoogde gebieden boden een droge plek, beschermd tegen overstromingen, waardoor ze ideaal waren voor de bewaring van vee en vogels.
 • Ganzenteelt: De teelt van ganzen was historisch gezien een belangrijke activiteit in delen van Nederland, vooral in waterrijke gebieden waar deze vogels gedijen.

Taalkundige en Culturele Aspecten:

 • Dialecten en Toponiemen: De term “donk” komt voor in veel plaatsnamen in Nederland en Vlaanderen, zoals in de namen van dorpen en gehuchten (bijvoorbeeld Zegge-Donk, Donk). Het gebruik van “gans” in combinatie met “donk” geeft aan dat deze specifieke heuvel gebruikt werd voor het houden van ganzen.
 • Cryptogrammen en Woordspelingen: In Nederlandse cryptogrammen worden vaak archaïsche of regionale termen gebruikt om woordspelingen en raadsels te creëren. Dit vraagt om kennis van zowel de taal als de cultuurgeschiedenis van Nederland.

Voorbeelden en Lokale Geschiedenis:

 • Plaatsnamen: “Ganzendonck” zou in sommige gevallen ook kunnen verwijzen naar fictieve of historische plaatsnamen, die in dialecten en oude documenten voorkomen.
 • Boerderij of Landgoed: Het kan ook verwijzen naar een specifieke boerderij of een landgoed dat bekend stond om het houden van ganzen op een donk.

Conclusie:

De oplossing “Ganzendonck” in het cryptogram heeft een rijke betekenis die verweven is met de historische, geografische en taalkundige context van Nederland. Het verwijst naar een droge, verhoogde plaats (donk) waar ganzen werden gehouden. Deze oplossing is een mooi voorbeeld van hoe taal, geschiedenis en geografie samenkomen in Nederlandse cryptogrammen.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *