hoe noemde een west duitser een oost duitser?, Tijdens de verdeling van Duitsland in Oost- en West-Duitsland, werd een inwoner van West-Duitsland soms informeel aangeduid als een “Wessi” en een inwoner van Oost-Duitsland als een “Ossi”. Deze termen waren vaak gebruikt tijdens en na de Duitse hereniging in 1990, en hoewel sommige mensen ze als neerbuigend beschouwden, werden ze ook gebruikt met een zekere mate van ironie of zelfspot.

hoe noemde een west duitser een oost duitser?
hoe noemde een west duitser een oost duitser?

Ossi

laten we wat dieper ingaan op de achtergrond van deze termen.

 1. Wessi en Ossi:
  • “Wessi” was een informele term die werd gebruikt om naar mensen uit West-Duitsland te verwijzen, terwijl “Ossi” werd gebruikt om mensen uit Oost-Duitsland aan te duiden.
  • Deze termen ontstonden tijdens de periode van de Duitse deling na de Tweede Wereldoorlog en werden algemeen gebruikt tot aan de hereniging van Duitsland in 1990.
  • Ze zijn afgeleid van de afkortingen “BRD” (Bundesrepublik Deutschland) voor West-Duitsland en “DDR” (Deutsche Demokratische Republik) voor Oost-Duitsland.
 2. Betekenis en Gebruik:
  • Het gebruik van “Wessi” en “Ossi” was vaak complex en kon variëren van context tot context. Sommigen beschouwden de termen als informele, soms zelfs liefdevolle, manieren om naar mensen uit verschillende regio’s van Duitsland te verwijzen.
  • Anderen beschouwden ze als denigrerend vanwege de implicatie van een sociale, economische of culturele superioriteit van de “Wessi” ten opzichte van de “Ossi”.
 3. Na de Hereniging:
  • Na de hereniging van Duitsland in 1990 bleven deze termen enige tijd in gebruik, zij het met een verschuivende betekenis. Sommige mensen omarmden ze als een manier om de verschillen tussen Oost en West te erkennen en te overbruggen, terwijl anderen ze als verouderd beschouwden en ze probeerden te vermijden.
  • In de loop van de tijd zijn nieuwe termen en concepten ontstaan om de ervaringen en identiteiten van mensen uit voormalig Oost- en West-Duitsland te beschrijven, waardoor “Wessi” en “Ossi” geleidelijk aan minder gebruikelijk werden in alledaags taalgebruik.

Kortom, “Wessi” en “Ossi” zijn historische termen die verwijzen naar inwoners van respectievelijk West- en Oost-Duitsland tijdens de periode van de Duitse deling, en hun betekenis en gebruik zijn geëvolueerd in de context van de Duitse hereniging en de daaropvolgende sociale en culturele ontwikkelingen.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *