Men kan een kind ook te veel ….(6) letters, Het woord dat je zoekt is “wigen”.

Men kan een kind ook te veel ....(6) letters
Men kan een kind ook te veel ….(6) letters

wigen

Het woord “wigen” wordt niet veel meer gebruikt in de moderne Nederlandse taal, maar het had vroeger een specifieke betekenis. Het kwam vooral voor in juridische contexten en betekende het wegnemen of verminderen van een last of verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld, in oude teksten zou je kunnen lezen over het “wigen van schulden”, wat betekende dat een persoon vrijgesteld werd van bepaalde financiële verplichtingen.

Het is mogelijk dat het woord “wigen” in sommige dialecten of specifieke contexten nog steeds wordt gebruikt, maar het is niet algemeen bekend in het hedendaagse Nederlands. Taal evolueert voortdurend, en sommige woorden raken in onbruik terwijl andere populairder worden.

Conclusie

De conclusie is dat “wigen” een ouderwets Nederlands woord is dat vroeger werd gebruikt om te verwijzen naar het wegnemen of verminderen van een last of verantwoordelijkheid. Hoewel het woord niet veel meer wordt gebruikt in de moderne Nederlandse taal, had het een specifieke betekenis in juridische contexten. Taal verandert echter voortdurend, en sommige woorden raken in onbruik terwijl andere populairder worden.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *