Snelle automatische reactie (6) letters, Het juiste antwoord is ‘reflex’

Snelle automatische reactie (6) letters
Snelle automatische reactie (6) letters

reflex

Het woord “reflex” is afkomstig van het Latijnse “reflexus,” wat “teruggebogen” betekent. In het Nederlands verwijst “reflex” naar een automatische reactie van het lichaam op een bepaalde prikkel zonder bewuste tussenkomst van de hersenen. Reflexen zijn essentiële functies die het lichaam helpen snel te reageren op potentiële gevaren en worden vaak geassocieerd met de werking van het zenuwstelsel.

Types van Reflexen

Er zijn verschillende soorten reflexen, die meestal worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 1. Onvoorwaardelijke Reflexen (Aangeboren Reflexen)
  • Voorbeelden: Knipperreflex, kniepeesreflex, terugtrekreflex.
  • Beschrijving: Deze reflexen zijn aangeboren en vereisen geen leerproces. Ze zijn essentieel voor de overleving en komen onmiddellijk in actie als reactie op specifieke prikkels.
 2. Voorwaardelijke Reflexen (Verworven Reflexen)
  • Voorbeelden: Pavloviaanse reflex, zoals speekselvorming bij het horen van een bel na conditionering.
  • Beschrijving: Deze reflexen worden aangeleerd door ervaring en herhaling. Ze zijn niet aangeboren maar ontwikkeld door interactie met de omgeving.

Fysiologie van Reflexen

Reflexen werken via een reflexboog, die bestaat uit vijf hoofdcomponenten:

 1. Receptor: Ontvangt de prikkel en zet deze om in een zenuwimpuls.
 2. Sensorische (Afferente) Zenuw: Voert de zenuwimpuls van de receptor naar het centrale zenuwstelsel (CZS).
 3. Integratiecentrum: Bevindt zich in het ruggenmerg of de hersenstam en verwerkt de inkomende informatie. Bij eenvoudige reflexen kan dit een enkele synaps zijn (monosynaptische reflexboog), terwijl bij complexere reflexen meerdere synapsen betrokken zijn (polysynaptische reflexboog).
 4. Motorische (Efferente) Zenuw: Voert de zenuwimpuls van het CZS naar het doelorgaan.
 5. Effector: Het spier- of klierweefsel dat de reactie uitvoert.

Voorbeelden van Veelvoorkomende Reflexen

 1. Kniepeesreflex (Patellaire Reflex):
  • Beschrijving: Wanneer de kniepees wordt aangetikt, trekt de quadricepsspier samen, waardoor het onderbeen omhoog schiet.
  • Functie: Test de gezondheid van het ruggenmerg en de zenuwen in het lumbale gebied.
 2. Terugtrekreflex:
  • Beschrijving: Wanneer een lichaamsdeel een pijnlijke prikkel ervaart, zoals het aanraken van een heet oppervlak, trekt het lichaam dat deel snel terug.
  • Functie: Beschermt het lichaam tegen schade door snelle terugtrekking van de bron van pijn.
 3. Knipperreflex:
  • Beschrijving: Het onvrijwillig sluiten van de oogleden als reactie op een plotselinge prikkel, zoals fel licht of een plotselinge beweging richting het oog.
  • Functie: Beschermt de ogen tegen potentiële schade.

Neurologische Onderzoeken

Reflexen worden vaak getest tijdens neurologische onderzoeken om de integriteit van het zenuwstelsel te beoordelen. Abnormale reflexen kunnen wijzen op neurologische aandoeningen zoals zenuwschade, ruggenmergletsels, of hersenstaminfarcten.

Conclusie

Reflexen zijn fundamentele, snelle en automatische reacties die cruciaal zijn voor de overleving en de dagelijkse werking van het menselijk lichaam. Ze variëren van eenvoudig aangeboren reacties tot complexere aangeleerde responsen en bieden een direct mechanisme om snel te reageren op externe stimuli, waarbij ze de gezondheid en integriteit van het zenuwstelsel weerspiegelen.

Er zit nog een mysterie in de volgende puzzel

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *