Pachter van een snip. (5) letters, Het juiste antwoord op de puzzel is “Meier”

Pachter van een snip. (5)
Pachter van een snip. (5)

Meier

“Meier” is een oud woord dat verwijst naar een soort pachter of landbouwer in bepaalde delen van Europa, vooral in Duitsland en Nederland. Het werd voornamelijk gebruikt in de middeleeuwen en vroege moderne tijd. Een meier was verantwoordelijk voor het beheer van een landgoed, vaak eigendom van een landheer of adellijke familie, en was belast met het innen van pacht, het beheren van de landbouwactiviteiten en het handhaven van de orde op het landgoed.

In sommige gebieden werd de term “meier” specifiek gebruikt om te verwijzen naar de pachter van een snip, een kleine moerasvogel, vandaar de puzzelcontext. Het is een woord dat voornamelijk in historische of literaire contexten wordt aangetroffen en minder vaak in modern gebruik.

Conclusie

De puzzelhint “Pachter van een snip” met vijf letters verwijst naar het woord “Meier”, een term die historisch gezien werd gebruikt om de pachter van een snip aan te duiden. Dit woord is afkomstig uit bepaalde delen van Europa, vooral Duitsland en Nederland, en verwees naar een landbouwer of pachter die verantwoordelijk was voor het beheer van een landgoed, inclusief het innen van pacht en het beheren van landbouwactiviteiten. De “Meier” was specifiek belast met het beheer van de snip, een kleine moerasvogel, en wordt voornamelijk aangetroffen in historische of literaire contexten.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *